Ayça Ceylan Nasıl bir şey bu performans sanatı?"

6-7-13-14 Nisan Cumartesi ve Pazar | 12:00-15:00, 12 saat 800 TL (tam) - 600 TL (öğrenci) | Kayıt için: ayca.cyln@gmail.com

Pratik Detaylar
Minimum 3, maximum 15 kişi ile yapılır. Tam katılım gerekmektedir. Daha önceden performans sanatları deneyimi gerektirmez.Atölye katılımcıları atölyede geliştirdikleri performans projeleri için Ayça Ceylan'dan 3 ay sürecek bir danışmanlık hizmeti alacaklardır. Atölye sürecinde taslak haline gelen projeler atölyenin son günü izleyici-izlenilen ilişkisinin organik bir şekilde deneyimlenebilmesi adına izleyici ile paylaşılacaktır.

Kayıt ve 200 TL kapora ücreti gerekmektedir.

Tanım
“Nasıl bir şey bu performans sanatı?” ile katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyeceklerdir. Atölye katılımcıların taslak projelerini izleyici ile paylaşabileceği bir etkileşimle son bulacaktır. Atölye katılımcıları atölyede geliştirdikleri performans projeleri için Ayça Ceylan'dan 3 ay sürecek bir danışmanlık hizmeti alacaklardır.

1. gün; Performans tarihi, Performans türleri, Bir performans nasıl okunur?

Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri
Hristiyanlığın ve müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri
Karnavalesk kavramı
Beden-zihin-algı üçlüsü
20. yüzyılın ilk yarısının sosyokültürel yapısı hakkında bilgi verme.
1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları
Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri
Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim
1980'lerden itibaren Balkanlardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar'dan performans sanatı örnekleri
Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri
İzleyen-izlenilen ilişkisi
Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh happening  örnekleri.
Beden ve mekan kavramlarından yola çıkıp performans okumasına zamanın, aksesuarların, izleyicinin, sesin, ışığın, kameranın da katıldığı analiz süreci. Atölye esnasında 2 örnek analiz edilecektir.

2. gün; Bir performans nasıl inşa edilir?, 3 saat

Bir performans inşa edilirken nelere dikkat edilir bölümünde önceki günlerde öğrenilenler destekleyici durumdadır. Katılımcılara üretmek istedikleri performansın yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda destek verilecektir.

3. gün; Bir performans nasıl inşa edilir?, 3 saat

Bir performans inşa edilirken nelere dikkat edilir bölümünde önceki günlerde öğrenilenler destekleyici durumdadır. Katılımcılara üretmek istedikleri performansın yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda destek verilecektir.

4. gün; Katılımcılar tarafından üretilen taslakların izleyici ile paylaşımı

Ayça Ceylan:
Performans sanatçısı&koreograf Ayça Ceylan dans, psikoloji ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak insan bedenindeki algılama süreçleri hakkında deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği üzerine araştırmalar yapar. Bu araştırma süreci seyircinin ve performansçının değişebilir rol biçimlerini içeren performanslar ve atölyeler aracılığıyla yapılır. Sanatçı performanslarında ve atölyelerinde insanın arketipsel hafızasını etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder. İstanbul ağılıklı olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok performans etkinliğine katılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam etmiştir. Bodyinperform(BiP)’un kurucusudur. Performans belgeleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Contemporary Istanbul, Yapıkredi Bomontiada, Zorlu PSM, SALT Galata, Casa Dell Arte Bodrum gibi birçok alanda performanslar ve atölyeler gerçekleştirmiştir.

https://aycaceylan.wordpress.com/
.