Dönüşen Benlik Özerk Sonat Pamir
6 Temmuz Cumartesi | 16:00 - 19:00


Pratik Detaylar
Bu atölye, hareket ve ses olanaklarını kendi özgün ihtiyacına yönelik olarak araştırmak ve bu araştırmayı yaratım sürecine doğru evriltmek isteyen herkese açıktır.
Bilgi ve sorularınız için ozerkpamir@yahoo.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Tanım
Dönüşen Benlik Atölyesi, beden/zihinde farkındalığın ulaşamadığı bölgelerle tekrar iletişim kurabilmek için hareketi ve sesi kullandığımız bir araştırma anlayışına dayanıyor. Çalışmaya nefes farkındalığında köklenerek başlıyoruz. Nefesi yönetmeye veya etkilemeye çalışmadan bedenimizin ve zihnimizin içinde bulunduğu durumu gözlemliyoruz: Hangi bölgeler rahat ve gevşek; hangi bölgeler gergin, biraz daha iyi dinlenmeye ve özel ilgiye ihtiyaç duyuyor; hangi bölgeler farkındalığın dışında? Bu şekilde bedeni haritalandırmaya başladıktan sonra bu bölgelerle tekrar iletişim kurmamızı sağlayacak "işlevsel" hareketleri ve sesleri araştırmaya başlıyoruz. Benliği oluşturan alışkanlıkları gözlemlemek (hareket, ses, görüş, duygular, tavırlar, bellek) ve bu alışkınlıkları bazı yalın teknikleri kullanarak nasıl dönüştürebileceğimizi araştırmak da çalışmamızın merkezinde yer alıyor. Böylece, hep birlikte, her katılımcının hem kendi süreciyle hem de diğer katılımcıların süreçleriyle derin bir bağ kurduğu bir araştırma ortamı yaratıyoruz.

Özerk Sonat Pamir
Çalışmalarıma 2002 senesinde, dünyadaki nadir tiyatro laboratuarlarından biri olan TAL’in (tiyatro araştırma laboratuarı) kurucuları olan Beklan Algan ve Ayla Algan’ın yanında Çağdaş Tiyatro eğitimi alarak başladım. Disiplinler arası bir anlayışla yaptığımız çalışmalar psikoloji, sosyoloji, sanat tarihi, sahne sanatları, antropoloji gibi farklı dallardan uzmanların ve araştırmacıların da katkılarıyla 4 seneye yakın sürdü. Bu süreçte Ahmet Cemal, Yıldız Cıbıroğlu ve İsmail Ersevim gibi insanlarla beraber çalışma fırsatım oldu. Bedenin ve sesin olasılıklarını, aktörün çok katmanlı varoluşunu yansıtabilecek/oynayabilecek şekilde araştırmanın ön planda olduğu bu süreci zaman içinde çağdaş dansçılarla beraber yaptığım çalışmalarla da zenginleştirdim. Mark Tompkins, Kirstie Simson ve Daniel Lebkoff gibi kontakt dans ve doğaçlama performans sanatçılarıyla; Tetsuro Fukuhara, Rhizome Lee ve Iida Shigemi gibi Butoh dansçılarıyla çalıştım. 2007 senesinde Hindistan’ın Nasik kentindeki bir aşramda yoga öğretmenliği sertifikası aldım. 2008 senesinde Hindistan’ın kuzeyindeki McLeod Ganj bölgesinde Himalayan Subbody Resonance Butoh’da Rhizome Lee’nin bilinçaltının bedenle olan ilişkisini incelediği çalışmalara 6 ay süreyle katıldım. Halen aynı merkezde, kısa dönem ve uzun dönem kurslarını düzenleyen ekibin bir parçası olarak atölyeler veriyorum

( http://subbody.in/ozerk/ )