“Bir Desen Atölyesi: Görmenin Sürekliliği” Irem Nalça ile
27, 28 Nisan Cumartesi ve Pazar | 10:30 - 14:30 | 8 saat 300 TL, öğrenci fiyatı 175 TL

Pratik Detaylar
Ön deneyimine sahip olmanız gerekmemektedir.
Atölye içeriği her gün eklemlenerek artacağı için tam katılım önemlidir. 
Atölye katılımı için minimum katılımcı sayısı 3, maximum katılımcı sayısı 12’dir.
Kayıt ve kapora gerekmektedir: iremnalc@gmail.com


Tanım
Atölye, çizgi ile görmenin ilişkisi kurulurken oluşan süreçte sanatsal ifade için bir zemin açmak isteyen her geçmişten ve yaştan kişiye açıktır. Çizim vasıtasıyla görmenin temel ilkelerini keşfetmeye olanak sağlamak ve ifadedeki engelleri kaldırarak görüye ve düşünceye yer açmak üzere biçimlenmiştir.


İrem Nalça
Eğitimimi üç farklı şehirde tamamladım. Floransa, zemin, gelenek ve klasik zamanlara dair olanı, Chicago, politika ve spekülasyonun hareketini, İstanbul ise anadilimi ve bilinçdışımı biçimlendiren faktörler olarak hayatıma katıldı.

Bu üç farklı nitelik ve varoluş tarzını ilişkilendirmek heykel, desen, video, yerleştirme, dans, yazı ve söz vasıtasıyla gerçekleşiyor. Şimdilerde sanatın eğitim ile girebileceği ilişkileri sorguluyorum. Kısırlaşmış geleneklerin maruziyetindeki zamanın insanının kendilerine özgün düşünce ve görme tarzlarına temas edebilecekleri alanlar oluşturmak için çaba veriyorum. En azından şunu diyebilirim,  bu atölyelerin bir katılımcısı ve deneyimleyicisi olarak bu yolun yolcusuyum.